مقاطع HSS سرد نورد که به صورت انواع مقاطع دایره ای، مربعی و مستطیلی تولید می شوند کاربرد وسیعی در طراحی و ساخت سازه های فولادی دارند. این نوع مقاطع چنانچه به صورت کارخانه ای و با رعایت استانداردهای لازم تولید شوند دارای قابلیت کاربردی زیادی در طراحی و ساخت سازه های فولادی می باشند. افزایش مقاومت ناشی از کار سرد و همچنین شکل هندسی مقاطع HSS سرد نورد باعث افزایش مقاومت و ظرفیت باربری این نوع مقاطع شده و نسبت مقاومت به وزن واحد طول آنها را افزایش می دهد و این موضوع به طراحی یک مقطع مناسب جهت  عضو مورد نظر کمک می کند. مقاطع HSS سرد نورد نسبت به مقاطع جعبه جوشی ساخته شده از ورق برش خورده از هزینه ساخت کمتری برخورداند ضمن اینکه به کاربردن آنها باعث افزایش سرعت اجرا در ساخت قطعات یک سازه فولادی می شود. طراحی و ساخت پل های فلزی بزرگ دهانه معمولا براساس استفاده از مقاطع جعبه ای ساخته شده از ورق انجام می شود و جایگزین کردن این نوع مقاطع با مقاطع HSS سرد نورد تولید شده با ورق ضخیم می تواند صرفه جویی قابل توجهی را در وزن مصالح مصرفی پل تامین نماید.