صنعت ساختمان سازی Construction industry

صنعت ساختمان سازی از زمان های قدیم به عنوان یک صنعت سنتی و با بهره وری کم شناخته شده است.

بر اساس مطالعات اخیر این فرآیند زمان بر بوده و به کندی پیش می رفته است؛ اما با ورود تکنولوژی به این صنعت در دهه های اخیر با استفاده از قطعات پیش ساخته، ساخت ساختمان ها سریع تر به پایان می رسد.

شهرسازی در یک تعریف عام عبارتند از مداخله و تنظیم فضا به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان.

 

بسیاری از مهندسین سازه از مزایای  HSS در ساخت‌و‌ ساز آگاهی دارند، اما از آنجا که در گذشته تولید این مقاطع توخالی در ایران محدود بوده، مهندسین به جای استفاده از این مقاطع ، انتخاب دیگری جز استفاده از مقاطع ساخته شده با ورق را نداشتند.

با وجود اینکه مقاطع ساخته شده سنتی به مقاطع  HSS  شباهت ظاهری دارند، اما اغلب، فرآیند جوشکاری و کیفیت پایین ساخت آنها کیفیت نهایی محصولات را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد . در مقابل، میزان آسیب ناشی از جوشکاری و تنش پسماند در  HSS  بطور قابل ملاحظه‌ای کمتر است.