صنایع ساختمانی عمرانی Civil construction industries

پروژه‌های عمرانی از قبیل راه‌سازی، اسکله‌سازی، ساخت کلیه ابنیه مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی می‌باشد. لازم به ذکر است که هرکدام از این دسته‌ها نیز خود دارای شاخه‌های گوناگونی هستند؛ از قبیل اسکلت‌سازی، مقاوم‌سازی، حفاری و غیره.

کاربرد مقاطع  HSS سرد نورد در سازه های فولادی

  • مقاطع HSS سرد نورد را می توان در قاب های ساده، قاب های خمشی متوسط و قاب های خمشی ویژه، خرپاها و تیرهای ویرندیل با رعایت الزامات آیین نامه های مربوطه به کار برد.
  • همچنین این نوع مقاطع گزینه های بسیار مناسبی جهت طراحی و ساخت و سازه های صنعتی و سازه های بزرگ دهانه می باشند.