پیوندها

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

شرکت کوزاکابه ژاپن KUSAKABEH

تامین کننده ماشین آلات خط تولید

http://www.kusakabe.com/eng

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

شرکت زیمنس آلمان SIEMENS

تامین کننده تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی خط تولید

https://new.siemens.com/global/en.html

شرکتپرس بدنه آذرPBA

تامین کننده ماشین آلات خط تولید

http://pressbadaneh.ir

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

شرکت EFD نروز

تامین کننده ماشین آلات و تجهیزات دستگاه جوش

https://www.efd-induction.com

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

شرکت YASKAWA ژاپن

تامین کننده تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی خط تولید

https://www.yaskawa.eu.com

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

شرکت Sanyo Seiki ژاپن

تامین کننده تجهیزات ماشین آلات خط تولید

https://www.sanyoseiki.com

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

سندیکای لوله و پروفیل ایران

سندیکای لوله و پروفیل ایران

http://sandika.ir

فولاد،آتنا،HSS،مقاطع،لوله،پروفیل،صنعتی،ساختمانی،قوطی،مربع،مستطیل،ایلام،ERW،جوش،ستون،فلزی،CFT،بتن،ضخیم،ضخامت،ابعاد،قطر،سنگین،کارخانه

فولاد مبارکه اصفهان

تامین کننده مواد اولیه خط تولید

www.msc.ir