نظرسنجی از مشتریان

 مشتري گرامي:

چنانچه دقايقي از وقت خود را به پاسخگويي و تكميل اين فرم اختصاص دهيد موجب نهايت امتنان خواهدبود. بي ترديد نظرات شما باعث بهبود كيفيت ارائه خدمات ما و افزايش رضايتمندي شما کارفرمای محترم شرکت خواهد بود.

همچنین در صورت داشتن شکایت، انتقاد و یا پیشنهادی از طریق دریافت فرم ثبت انتقادات و شکایات اقدام نمایید.