تبدیل ورق فولادی به مقاطع سازه ای توخالی HSS در روش نورد سرد به چندین روش مختلف انجام می شود که در زیر اشاره ای به یکی از به روزترین و بهینه ترین روش های تولید این مقاطع شده است.در این روش، ورق صاف فولادی در امتداد محور طولی به طور پیوسته در طی یک فرآیند نورد سرد فرم داده می شود تا به لوله با مقطع گرد تبدیل شود. این عمل با حرکت دادن ورق از میان مجموعه ای از غلتک ها انجام می شود. لبه های ورق در مجاورت هم قرار می گیرند و به وسیله ی جوش القایی با فرکانس بالا یا جوشکاری تماسی حرارت داده می شوند و لبه ها در اثر جوشکاری در یکدیگر فرو می روند تا یک جوش طولی پیوسته بدون نیاز به اضافه کردن الکترود (فلز پر کننده) به وجود بیاید. سپس درز جوش خم می شود و در انتها با عبور از یک سری غلتک های سایزینگ در طی یک پروسه ی نورد سرد دیگر به مقاطع گرد، مربع یا مستطیل سایز شده تبدیل می شود.