جدول محصولات

مقاطع تولیدی شرکت آتنا از جنس فولاد بدون آلیاژ نرمه (کم­کربن- ST37ST44 یا پرمقاومت (پرکربن- ST52) می باشد که به صورت نورد سرد و دارای درزجوش مستقیم ERW ، در اشکال گرد، مربع و یا مستطیل تولید می­شوند. این مقاطع با استفاده از ورق های فولادی نورد گرم با دامنه حداقل مقاومت تسلیم 360-240 مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی 520-370 مگاپاسکال و افزایش طول 17-15 درصدی ساخته می­شوند. از مزایای این روش این است که پس از عملیات سرد، مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی فولاد افزایش می یابد که این موضوع به دلیل پدیده سخت شدگی کرنشی در منحنی رفتاری فولاد است.