استاندارد ها و گواهی کیفیت

استاندارد ها و گواهینامه ها

احترام به حقوق مصرف کنندگان از مهمترین رویکرد های فولاد گستر آتنا بوده و همواره خود را موظف به ارائه ی تولیداتی منطبق با معتبرترین استاندارد های بین المللی از جمله EN- ASTM- DIN  JIS و استاندارد AWWA برای لوله های آبرسانی میداند که این امر بواسطه استفاده از ماشین آلات پیشرفته و به روز این شرکت محقق شده است. فولاد گستر آتنا برای محصولات تولیدی خود دارای تائیدیه از مرکز تحقیقات مسکن نیز میباشد.

 شرکت فولاد گستر آتنا موفق به اخذ گواهی نامه های استاندارد ملی  خود INSO 17003  1,2  با کد استاندارد 64741719715 ، همچنین گواهی CE ، EN10219-1 :2016 برای محصولات HSS تولیدیخود شده است.

  • همچنین شرکت فولاد گستر آتنا به عنوان یکی از پیشگامان عرصه تولید مقاطع فولادی توخالی HSS  در جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه موفق به اخذ استاندارد های ISO 9001 :2015  , ISO14001:2015  ,ISO45001:2018 شده است
لوله و پروفیل،استاندارد، کیفیت، ISIRI,INSO,INSO17003،فولاد،آتنا،گستر،مقاطع،HSS، تولید، صنعتی، ساختمانی، لوله، پروفیل، سازه، ستون، قوطی، استیل، ERW, CFT, توخالی، ضخامت، ابعاد، ایلام، کارخانه، FGA,FGATENA,ATENA, HSS،مربع، مستطیل

INSO 17003-1

لوله و پروفیل،CE,EN10219-1,اسنتاندارد،سی ای، ای ان، فولاد،آتنا،گستر،مقاطع،HSS، تولید، صنعتی، ساختمانی، لوله، پروفیل، سازه، ستون، قوطی، استیل، ERW, CFT, توخالی، ضخامت، ابعاد، ایلام، کارخانه، FGA,FGATENA,ATENA, HSS،مربع، مستطیل

EN 10219-1

لوله و پروفیل،ISO,9001,14001,45001,استاندارد، ایزو،فولاد،آتنا،گستر،مقاطع،HSS، تولید، صنعتی، ساختمانی، لوله، پروفیل، سازه، ستون، قوطی، استیل، ERW, CFT, توخالی، ضخامت، ابعاد، ایلام، کارخانه، FGA,FGATENA,ATENA, HSS،مربع، مستطیل

ISO 9001:2015

لوله و پروفیل،ISO,9001,14001,45001,استاندارد، ایزو،فولاد،آتنا،گستر،مقاطع،HSS، تولید، صنعتی، ساختمانی، لوله، پروفیل، سازه، ستون، قوطی، استیل، ERW, CFT, توخالی، ضخامت، ابعاد، ایلام، کارخانه، FGA,FGATENA,ATENA, HSS،مربع، مستطیل

ISO 14001:2015

لوله و پروفیل،ISO,9001,14001,45001,استاندارد، ایزو،فولاد،آتنا،گستر،مقاطع،HSS، تولید، صنعتی، ساختمانی، لوله، پروفیل، سازه، ستون، قوطی، استیل، ERW, CFT, توخالی، ضخامت، ابعاد، ایلام، کارخانه، FGA,FGATENA,ATENA, HSS،مربع، مستطیل

ISO 45001:2018