مقاطع مربع

null

مقاطع مربع

از سایز 125 * 125 تا 320 * 320 میلیمتر با ضخامت 4/5 تا 18 میلیمتر

( جرم: چگالی / متر )

  • جنس فولاد : ST 37 تا ST 52.
  • تولید بصورت نورد سرد و دارای درز جوش مستقیم ERW